Видове услуги

  • Диагностика на езико-говорното развитие;
  • Диагностика на обучителни трудности;
  • Консултации на деца с комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения;
  • Разработване на индивидуална програма за терапия на комуникативни, когнитивни и поведенчески нарушения;
  • Осъществяване на терапия при комуникативни и поведенчески нарушения;
  • Обучение в ко-терапия на родителите;
  • Домашни посещения.


www.logopedplovdiv.com 2013 - all right reserved

created by SEO web design Ltd.