Венелин Георгиев

Венелин ГеоргиевВенелин Георгиев е психолог и логопед, Магистър по Комуникативни нарушения.

Притежава дългогодишен опит в обучението и възпитанието на деца.