Кога да потърсим логопед

Комуникативни нарушения

Комуникативни нарушения:

 1. Гласови нарушения.

  Те се делят на три групи според симптоматиката: 

  • афония- липса на глас;

  • дисфония- наблюдават се патологични промени във височината, силата и тембъра на гласа;

  • ринофония- набюдават се патологични промени на гласовия резонанс или т.н. носов глас.

 2. Артикулационни нарушения.

  Те се изразяват в неправилното изговаряне на говорните звукове в процеса на речта, вследствие на двигателни затруднения на говорните органи.

Кога се нуждаем от логопед

Консултирайте се с логопед в случай, че забележите някой от следните симптоми при Вашето дете:

 • Ако липсва говор на 2-годишна възраст;
 • Ако говори неразбираемо за околните на 3-годишна възраст;
 • Ако не задава въпроси от типа „Какво е това?” и „Защо?” на 4-годишна възраст;
 • Ако използва граматически неправилно структурирани изречения;
 • Ако произнася неправилно, пропуска или заменя някой звукове, най често съгласни (с,з,ц,ч,ш,щ,ж,б,п,в,ф,г,к,т,д и др.);
 • Ако говори носово;