Специалисти

Александра Георгиева

Александра ГеоргиеваАлександра Георгиева е логопед и психолог, Магистър по Комуникативни нарушения.

Венелин Георгиев

Венелин Георгиев

Венелин Георгиев - Магистър логопед завършва магистърската си степен на обучение в  ПУ ‘’Паисий Хилендарски’’. Магистър по ‘’Комуникативни нарушения на развитието’’.