Специалисти

Венелин Георгиев

Венелин ГеоргиевВенелин Георгиев е психолог и логопед, Магистър по Комуникативни нарушения.

Притежава дългогодишен опит в обучението и възпитанието на деца. 
 

Александра Георгиева

Александра ГеоргиеваАлександра Георгиева е логопед и психолог, Магистър по Комуникативни нарушения.

Преминала е редица практически семинари и обучения за повишаване на професионалната си компетентност: