Услуги

Видове терапии

Терапиите се осъществяват под индивидуална или/и групова форма, по преценка на терапевта, терапевтираното лице или родителя.

    Видове услуги

    • Диагностика на обучителни трудности;
    • Консултации на деца с комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения;
    • Разработване на индивидуална програма за терапия на комуникативни, когнитивни и поведенчески нарушения;