Полезно

Комуникативни нарушения

Комуникативни нарушения:

  1. Гласови нарушения.

    Те се делят на три групи според симптоматиката: 

    • афония- липса на глас;

Кога се нуждаем от логопед

Консултирайте се с логопед в случай, че забележите някой от следните симптоми при Вашето дете:

  • Ако липсва говор на 2-годишна възраст;
  • Ако говори неразбираемо за околните на 3-годишна възраст;

Кампания за диагностика на комуникативни нарушения при децата от детските градини в ж.к. "Тракия"

Специалистите от логопедични кабинети "Бърборино" започват кампания целяща осъществяването на първична логопедична диагностика на децата от детските градини в район Тракия. За периода от 01.12.13 г. до 23.12.13г.