Онлайн консултации и терапия

Ако Ви е нужен логопед, но не може да посетите такъв на място, ние от логопедични кабинети Бърборино предлагаме услугата Онлайн Логопед. Провеждаме онлайн консултации и терапии на деца с езикови и говорни нарушения.

За да използвате тази услуга е необходимо:

 • Да имате регистрация в Skype или Viber.
 • Устройството Ви да разполага с камера, микрофон и нужните настройки за провеждането на видео разговор.
 • Да направите предварителна заявка за консултация чрез контактната форма по-долу, или на телефон 0877229979.
 • Ние ще се свържем с Вас след заявката за да уточним удобен и за двете страни ден и час за консултацията.
 • Необходимо е да заплатите предварително преди провеждането на консултацията такса в размер на 60 лева по банковата сметка на: Александра Георгиева Postbank  BG08BPBI79231096365101
 • В уговореният ден и час на консултацията ще се свържем с Вас.

Логопедични кабинети Бърборино. Онлайн Логопед в гр. Пловдив

Ако търсите логопед в гр. Пловдив, логопедични кабинети Бърборино е точното място, с добри професионалисти и уютна обстановка.

Какъв специалист е логопеда?

Логопедът е специалист, помагащ на хората да преодолеят езико-говорните си проблеми, вследствие на което, да подобрят комуникативните си умения. Той е специалист по комуникативни нарушения, който обследва и диагностицира лица с комуникативни проблеми, като в последствие осъществява терапия с цел корекция на езико-говорното нарушение. 

Терапевтичният процес се осъществява за определено време и по индивидуална програма, изготвена според конкретните цели, и съобразена с индивидуалните психични особености на терапевтираното лице. Това е процес изискваш съвместните усилия на терапевта и на близките (родители и роднини). Необходимо е съгласуване на действията и резултатите с цел продължаване зададените параметри от терапевта и осъществяване на терапията в домашна обстановка.

За повишаване ефективността на логопедичната терапия са от значение следните фактори:

 • Заинтересованост и съпричастност на родители и близки;
 • Мотивация на терапевтираното лице;
 • Системност в посещенията при логопеда;
 • Ежедневна и целенасочена работа в домашна обстановка;
 • Адекватно отношение на родители и близки към комуникативното нарушение и провежданата логопедична терапия;
 • Създаване на доверителна връзка между терапевта и терапевтираното лице.

Логопеди и психолози от Barborino гр. Пловдив.