Логопедични кабинети Бърборино. Логопед в гр. Пловдив

Ако търсите логопед в гр. Пловдив, логопедични кабинети Бърборино е точното място, с добри професионалисти и уютна обстановка.

Какъв специалист е логопеда?

Логопедът е специалист, помагащ на хората да преодолеят езико-говорните си проблеми, вследствие на което, да подобрят комуникативните си умения. Той е специалист по комуникативни нарушения, който обследва и диагностицира лица с комуникативни проблеми, като в последствие осъществява терапия с цел корекция на езико-говорното нарушение. 

Терапевтичният процес се осъществява за определено време и по индивидуална програма, изготвена според конкретните цели, и съобразена с индивидуалните психични особености на терапевтираното лице. Това е процес изискваш съвместните усилия на терапевта и на близките (родители и роднини). Необходимо е съгласуване на действията и резултатите с цел продължаване зададените параметри от терапевта и осъществяване на терапията в домашна обстановка.

За повишаване ефективността на логопедичната терапия са от значение следните фактори:

  • Заинтересованост и съпричастност на родители и близки;
  • Мотивация на терапевтираното лице;
  • Системност в посещенията при логопеда;
  • Ежедневна и целенасочена работа в домашна обстановка;
  • Адекватно отношение на родители и близки към комуникативното нарушение и провежданата логопедична терапия;
  • Създаване на доверителна връзка между терапевта и терапевтираното лице.

Логопеди и психолози от Barborino гр. Пловдив.