Кога се нуждаем от логопед

Консултирайте се с логопед в случай, че забележите някой от следните симптоми при Вашето дете:

 • Ако липсва говор на 2-годишна възраст;
 • Ако говори неразбираемо за околните на 3-годишна възраст;
 • Ако не задава въпроси от типа „Какво е това?” и „Защо?” на 4-годишна възраст;
 • Ако използва граматически неправилно структурирани изречения;
 • Ако произнася неправилно, пропуска или заменя някой звукове, най често съгласни (с,з,ц,ч,ш,щ,ж,б,п,в,ф,г,к,т,д и др.);
 • Ако говори носово;
 • Ако се затруднява да разказва последователно по картинки и по даден сюжет на 5-годишна възраст;
 • Ако повтаря отделни звукове, срички или думи при говорене;
 • Ако говори прекалено бързо или прекалено бавно;
 • Ако осъществява трудно социални контакти;
 • Ако в начална училищна възраст се затруднява с овладяването на писането, четенето или смятането.

 

От терапия при логопед се нуждаят възрастни, прекарали инсулт, черепно-мозъчни травми, мозъчни кръвоизливи и тумори с поражения върху говора – афазия и дизартрия.

Ако вследствие на инсулт имате поражения на речта, е наложително да потърсите помощта от логопед в рамките на първите 6 месеца.